KVALSTERUTROTNING

Vad är kvalster?

Kvalster är en irriterande liten insekter som kan finnas på reptilers skinn både i fångenskap och i vilt tillstånd. De tre sorters kvalster som vanligtvis angriper ormar är: ormkvalster (Ophionyssus natricis), ödlekvalster (Hirstiella trombidiiformis) och "chigger" kvalstret (Siphonaptera) som egentligen är en loppa.

Kvalster är små svarta, bruna eller röda varelser, som kan ses vandra omkring på fjällen, de håller ofta till i ögonen, runt kloaken eller i skinnvecken kring benen hos ödlor. Ibland kan man se en hinna av vitt puder på ormen eller ödlan, detta är egentligen en mängd kvalsteravföring. Kvalster lever på att suga blod från sina värdar, men detta är inte det enda hot de för med sig. Genom att förflytta sig från orm till orm, från terrarie till terrarie, kan de också bära med sig diverse sjukdomar.

Ger man dem en varm och fuktig omgivning kan de reproducera sig snabbt, och stora mängder kvalster kan uppträda inom en relativt kort tid. Efter en tid kan ett stort angrepp av kvalster orsaka blodbrist, fjällskador (som kan leda till infektioner) inflammation och uppsvällda ögon, depression, anorexia, stress, blodburna sjukdomar och ömsningsproblem. En längre tid av angrepp kan döda en reptil.

Hur håller jag kvalster borta från mina djur?

Det är väldigt lätt att få ett kvalsterangrepp. Allt som behövs är att du får tag i ett djur, ett terrarie eller inredning som varit utsatt för kvalster. Det kan hända genom att du tar hem en orm från en djuraffär eller en uppfödare och inte sätter djuret i karantän innan det får komma in i samma rum som de övriga djuren, eller om du passar en kompis djur en vecka eller två när han/hon är på semester.

Om du fångar en vild orm och tar hem den, är det stor chans att du får med dig betydligt mer än bara ormen hem.

Det finns några saker du kan göra för att förebygga kvalsterangrepp. Det första är att sätta varje nytt djur i karantän innan du släpper in det i "ormrummet"

Du ska också byta bottenmaterial (om du har sand, städa periodvis) och städa terrariet regelbundet. Att ta bort djurets avföring så fort som möjligt hjälper naturligtvis. I vilt tillstånd lämnar ormen bakom sig de kvalster den angripits av, varje gång den ömsar skinn. I fångenskap lämnar bara kvalstren skinnet, och ligger sedan kvar i bottensubstratet och väntar på att ormen ska komma tillbaka.

Medan de väntar lägger en del av kvalstren ägg. Detta är början på kvalsernas livscykel, och det är denna cykel som du måste bryta för att befria ditt djur från kvalster. Att hålla ditt djurs terrarie rent är första steget i att bryta cykeln.

Hur håller jag mitt djur i karantän?

Ett nytt djur ska hållas i karantän i minst fyra veckor, rekommendation är dock åtta veckor eller mer. Djuret ska hållas åtskilt från övriga reptiler, helst i ett annat rum. Under denna tid skall städning av terrariet samt matning ske efter övriga djur tagits om hand. Vattenskålar och rengöringsverktyg ska rengöras och desinficeras, och de ska hållas åtskilda från resten av djuren.

Djurets hälsa ska nogrant kontrolleras under denna period. En inspektion av eventuell kvalsterförekomst samt undersökning av avföring ska göras. Om djuret visar tecken på någon form av andningsinfektion, är en svalginspektion att rekommendera. Den här sortens rutiner har räddat många herpetologer från ansenliga besvär, och har medfört att deras övriga populationer hållits friska.

Hur vet jag om jag har kvalsterproblem?

Det finns ett flertal tecken på kvalsterangrepp. Döda kvalster hittas ofta i angripna reptilers vattenskålar. De ser ut som mycket små svarta eller bruna prickar. Du kommer nog att behöva kolla vattenskålen om ditt djur tillbringar ovanligt mycket tid i den. Om du ser din orm eller ödla skrubba sig mot inredningen i terrariet finns det en risk att djuret är angripet.

Depression eller anorexia är också signaler på eventuella kvalsterangrepp (eller andra parasiter). Du kan även se kvalster röra sig på ditt djur.

Om du är osäker på om ditt djur är angripet av kvalster eller andra kryp, kontakta en reptilveterinär eller en erfaren reptilägare. Ignorera aldrig något av dessa tecken, då ditt djur och hela din population kan vara i fara.

Ja, jag har fått ett kvalsterangrepp. Vad kan jag göra åt det?

Det finns flera metoder att utrota kvalster. En del innebär att att doppar djuret i vatten eller "betadin" spetsad lösning, sprayning och sköljning med ett kvalstermedel, sprayning utan sköljning och aplicerande av "Nix" lösning (USA). Alla dessa metoder inkluderar rengöring och desinficering av terrariet. Dessa metoder fungerar ibland, om du lyckas få bort alla kvalstren samt även dess ägg. Ofta lyckas man inte med det, och kvalstren "återuppstår" en vecka eller två senare.

Anledningen till att dessa metoder ibland misslyckas är att de används lokalt, när problemet istället existerar över ett mycket större område. Terrarier är inte lufttäta varför kvalster kan ta sig in och framför allt, ta sig ut. Om det förekommer ett kvalsterangrepp så är risken stor att du har kvalster i hela det omgivande rummet. Dessa kvalster kan under sina vandringar över golv och väggar, lägga ägg och sedan återvända till terrariet (inte nödvändigtvis samma terrarie).

En annan möjlighet är att du vid rengöring av terrariet och dess inredning missar ett ställe där det finns kvalster/ägg.

Spray och lösningar har raporterats ge neurologiska skador och dödsfall även i små doser. Dessa vätskor är giftiga för kvalster, och är i de flesta fall även giftiga för reptiler om de används fel. I varje rapporterat dödsfall där olika lösningar använts, har dessa aplicerats direkt på djuren, eller i mycket nära kontakt med dem. Även om vissa anser motsatsen, bör om möjligt användandet av giftet direkt på djuret undvikas.

Så vad använder jag för att bli av med dessa kryp?

Enligt mitt tycke och mina erfarenheter, finns det bara ett medel som fungerar. Det är en spray som heter ARDAP, den tillverkas av det tyska företaget CYNAMID. Denna spray innehåller 0,8 % Permetherin och 0,08 % Cypermetherin. Kombinationen gör att man kan ta död på kvalster, loppor, flugor, myggor, spindlar (se upp ni som har spindlar i samma rum) m.m.

När du ska behandla djuren tar du först ut dem ur terrariet och badar dem i ljummet vatten (tänk på att vissa reptiler inte kan simma), sedan lägger du dem i en petbox som du redan har sprayat med ARDAP.

Ta sedan ut vattenskålen från terrariet och tvätta den noga (även på utsidan).

Täpp till terrariets ventilation.

Spraya sedan med ARDAP i luften, i terrariet under 3-5 sekunder, och stäng skjutglaset, så att så mycket som möjligt av sprayen blir kvar där inne.

Om ditt kvalsterangrepp är av den alvarligare sorten, kan du nu spraya lite ARDAP på djuren (undvik ögon, "öron", mun och näsborrar för säkerhets skull).

Vädra ur terrariet efter ungefär 10 minuter.

Vänta i minst fem (5) minuter innan du släpper in djuren, och tio (10) innan du ställer in vattenskålen igen.

Upprepa denna procedur var tredje dag i två veckor.

Om dina djur plötsligt börjar vrida sig i kramper efter behandling, beror det på att du inte har vädrat tillräckligt alt. råkat spraya i djurets näsborrar/mun. Ta då ut ormen/ödlan ur terrariet och ge den en dusch med vatten medan ytterligare vädring av terrariet sker.

Slutligen.

Jag säger inte att jag är någon expert på kvalsterutrotning, och vad man än säger, finns det de som tycker att det finns något bättre sätt, vilket det kanske gör, men detta har fungerat bra för mig.

Magnus Willén

TSiÖ