UV-LJUS FÖR REPTILER

I naturen använder reptiler ljuset från solen både som värme och vitaminkälla.

Solens strålar består av hela spektrat, ända från infrarött till ultraviolett ljus. Det infraröda ljuset producerar värme, medan det ultravioletta ljuset producerar den vitaminbildande strålningen.

Det ultravioletta ljuset delar man upp i tre områden: UV-A, UV-B och UV-C.

UV-A har den största våglängden, ljuset tränger genom skinnet och framkallar i huvudsak en psykologisk betydelse för ett allmänt välbefinnande, men det framkallar inga D3 vitaminer.

UV-B ljus är farligt att se in i, men för djuren hjälper strålningen till att framställa vitamin D3. För reptiler är vitaminet livsnödvändigt, om de ska kunna ta tillvara på kalcium i födan, så att det absorberas i blodomloppet och inte passerar outnyttjat genom kroppen. Vitamin D3 hjälper till att bygga upp skinnet snabbare efter ömsning, men ger också skinnet dess färg, och skelettet sin hårdhet.

Reptilers behov av UV-B, vitamin D3 och kalciumupptag förändras inte för att de lever som husdjur. De flesta djur anskaffas som ungdjur, då är också behovet av kalcium som störst (för stark benstomme och god tillväxt).

UV-B spektrumet kan endast på konstgjord väg återskapas med hjälp av fluorescerande ljus, och måste då även uppnå en intensitet som motsvarar solljuset. Om man inte har UV ljus kan det leda till att djuret inte kan skapa tillräckligt med vitamin D3, och får därigenom inte tillräckligt med kalcium för en normal tillväxt.

UV-C ljus är farligt. Det har så kort våglängd att strålningen vid hudkontakt på människor, bränner sönder det översta hudlagret på nolltid.

När det gäller ULTRAVITALUX, har den nästan hela spektrumet. Den har IR strålning som alla glödlampor, men den har även UV-A, UV-B och lite UV-C. Den mängd UV-C i förhållande till den övriga strålningen från lampan, är inte farlig, men vid för lång exponering kan den vara skadlig. Belysningsavståndet ska ca. 70-80 cm (normalpris: 350-500:-).

UV-lysrör har ett mer specaliserat område. Man kan få lysrör som antingen har UV-A eller UV-B strålning. De finns i olika märken, längder och watt-antal. Fördelen med lysrör är att man kan ha UV-A hela dagen, vilket inte skulle gå med en UV-lampa. Ytterligare fördelar är storleken och värmen. En lampa blir både fruktansvärt varm och är lätt att ha sönder, till skilnad från lysrör.

Priset för ett lysrör ligger mellan 180:- och 500:-, beroende på märke, sort och längd.

Tänk på: att UV-ljus är skadligt för ögonen. Om du måste titta, så använd polaroidglasögon.

Tänk på 2: UV-ljus går inte igenom vanligt fönsterglas.